תכיפות התכנסות:

ועדת הביקורת של קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת ל-6 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם השכלה תפקיד עיסוק האם נציג ציבור
דסקל צילה רו”ח יו”ר ועדת ביקורת דירקטורית בביטוח חקלאי —–
נבי אבו יוסף B.A דירקטור מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך כן
גיורא דן סרצ’נסקי MBA

מנהל עסקים

דח”צ בנקאי השקעות —–