תכיפות התכנסות:

ועדת השקעות של קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ומעבר לכך לפי הצורך.

חברי הועדה:

שם השכלה תפקיד עיסוק האם נציג ציבור
גיורא דן סרצ’נסקי MBA

מנהל עסקים

דח”צ בנקאי השקעות
דסקל צילה רו”ח דחצי”ת דירקטורית בביטוח חקלאי לא