תכיפות התכנסות:

דירקטוריון קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנס ל-8 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם השכלה תפקיד עיסוק האם נציג ציבור
חאלד דראושה M.A יו”ר הדירקטוריון יו”ר הדירקטוריון —–
ארז רן B.A דירקטור יו”ר הנהלת ארגון המורים —–
אבי פסקל B.A דירקטור חבר הנהלה ארגון המורים —–
גיורא דן סרצ’נסקי MBA
מנהל עסקים
דח”צ בנקאי השקעות —–
נבי אבו יוסף B.A דירקטור מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך כן
דסקל צילה רו”ח דחצי”ת דירקטורית בביטוח חקלאי —–