להלן פירוט נושאי משרה ובעלי תפקידים בעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ:

  • ד”ר עוזי צוק – מנכ”ל החברה.
  • עו”ד גלי לוי צדק – סמנכ”לית.
  • חאלד דראושה – יו”ר הדירקטוריון.
  • עו”ד ליאור כץ – יועץ משפטי.
  • משרד רו”ח גזית בן -גל ושות’ – רואה חשבון חיצוני.
  • רו”ח אבי יודלביץ – מבקר פנים.
  • רו”ח אפרת לוי-תשובה – ממונת אכיפה
  • מנהל סיכונים – אבי שריר
  • מנהל כספים – רו”ח דורון ארגוב
  • חשב – רו”ח ציון מימון
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי